Polska

Strajk nauczycieli w czasie egzaminów? Oświadczenie CKE

Informacje medialne, wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) kolejnego terminu przeprowadzania egzaminu, nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa – wskazał w środę dyrektor CKE Marcin Smolik.

Związkowcy zapowiadają, że jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, od 8 kwietnia rozpocznie się strajk w oświacie. Oznacza to, że jego termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty. 6 maja mają zaś rozpocząć się matury.

Dyrektor CKE wskazał w opublikowanym w środę komunikacie, że egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty są przeprowadzane w terminie głównym (w kwietniu) oraz w terminie dodatkowym (w czerwcu), zaś egzamin maturalny jest przeprowadzany w trzech terminach: głównym (w maju), dodatkowym (w czerwcu) oraz poprawkowym (w sierpniu).

Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów, tzn. konkretne dni, w które przeprowadzane są egzaminy, ustala dyrektor CKE, a terminy te ogłaszane są w komunikacie. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w 2019 r. komunikat ten został ogłoszony 20 sierpnia 2018 r.

CKE przypomina, że przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu) jest możliwe wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym (w kwietniu albo w maju) z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Strajk nauczycieli w czasie egzaminów? Oświadczenie CKE

Dyrektor CKE Marcin Smolik /Mateusz Grochocki /East News

„Wszelkie informacje medialne wskazujące na możliwość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego terminu przeprowadzania danego egzaminu nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa” – podkreśla dyrektor CKE.

Jak zaznacza, „nie ma również możliwości zmiany już ogłoszonego harmonogramu przeprowadzania egzaminów (…), w tym określonych w harmonogramie terminów: ogłaszania wyników egzaminów, przekazywania szkołom wyników egzaminów oraz przekazywania szkołom zaświadczeń i świadectw”. Dla egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego jest to 14 czerwca 2019 r.

Smolik wskazał, że dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin przeprowadzenia danego egzaminu niż terminy wskazane w harmonogramie, „wyłącznie w przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc w przypadku, gdy doszło do naruszenia przepisów prawa w trakcie przeprowadzania egzaminu”.

Źródło: interia.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close