Polska

Rząd wprowadza zmiany w emeryturach i rentach. Pieniądze tylko na konto

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy zakładający wprowadzenie zmian w zakresie wypłacania świadczeń emerytalnych. W myśl nowych przepisów emerytura ma być dostarczana świadczeniobiorcom w postaci przelewu na konto.

Bezgotówkowa forma dostarczania emerytury ma m.in. zmniejszyć koszty obsługi świadczeń. Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, nowe przepisy wejdą w życie wraz z nowym rokiem i będą obowiązywać wszystkich nowych świadczeniobiorców.

Emerytura będzie dostarczana w formie bezgotówkowej

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie umożliwiał pobierania świadczeń długoterminowych w gotówce. Pieniądze będą w sposób domyślny przekazywane świadczeniobiorcom za pomocą przelewu na konto. Wielu seniorów może nie być zadowolonych z tego pomysłu, ponieważ wciąż znacznie lepiej czują się z gotówką w ręku, niż posługując się kartami kredytowymi.

Takie rozwiązanie ma zmniejszyć koszty obsługi świadczeń oraz uprościć pracę urzędu. W uzasadnieniu nowelizacji ustawy, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazano, że forma przekazywania pieniędzy za pomocą przelewu bankowego jest „praktycznie bezkosztowa”.

– Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji – przekazali autorzy projektu nowelizacji.

W uzasadnieniu wskazano również, że rozwiązanie to jest bezpieczniejsze „z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów”. Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku i obejmą wszystkich obywateli, którzy uzyskają prawo do pobierania z ZUS świadczenia emerytalnego po 31 grudnia 2021 roku.

Osoby te będą domyślnie otrzymywać pieniądze ze świadczenia w formie bezgotówkowej. Przekazanie emerytury lub renty „do ręki” będzie możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach i będzie wymagało uzyskaniu zgody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Powyższe rozwiązanie, które ma charakter wyjątku od wprowadzanej reguły, jest niezbędne, żeby zapewnić wypłatę świadczeń osobom uprawnionym, którzy ze względu na stan zdrowia lub sytuację osobistą, nie mogą korzystać z bezgotówkowej formy wypłaty świadczenia – przekazano w uzasadnieniu.

Jednocześnie emeryci, którzy już pobierają świadczenie lub uzyskają prawo do takiego świadczenia do końca 2021 roku, wciąż będą mogli korzystać z tradycyjnej formy otrzymywania pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close