Polska

Rozszerzono program 500+ na pierwsze dziecko. Dziś poinformowano o zmianach

Lider PiS zapowiedział pod koniec lutego, że w najbliższym czasie zostanie wprowadzony nowy program społeczny, jakim jest 500 plus na pierwsze dziecko. Jest do zaledwie jeden z programów, które rządząca partia zamierza wprowadzić. Zaliczyć do nich możemy również: trzynastą emeryturę, PIT 0 dla osób poniżej 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy, a także odnowienie zlikwidowanych połączeń autobusowych.

Rozszerzenie programu

W dniu dzisiejszym, to jest 19 marca we wtorek, rząd opublikował projekt ustawy w sprawie rozszerzenia świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Przewiduje on teraz między innymi przyznanie świadczenia również dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt ten został już przekazany do konsultacji społecznych i opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zasady programu 500 plus

Zgodnie z ustaleniami, świadczenie będzie przysługiwało rodzicom czy opiekunom, którzy wychowują dzieci do 18 roku życia.

Wobec poprawiającej się, na skutek działań rządu, sytuacji budżetu państwa i istotnie większych wpływów do budżetu możliwe jest objęcie programem Rodzina 500 plus wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa dla polskich rodzin – komentują autorzy projektu

Ciągłość świadczenia

Zaproponowano także wprowadzenie trzymiesięcznego terminu, liczonego dokładnie od dnia narodzin dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzoną pociechę.

Dodatkowo ma zostać wprowadzone rozwiązanie, pozwalające na przyznanie świadczenia wychowawczego z zachowaniem ciągłości, drugiemu rodzicowi, w przypadku śmierci pierwszego, któremu świadczenie zostało przyznane na określony czas.

Zmiana okresu, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

W projekcie zapewniono również o likwidacji obowiązku rozstrzygania o przyznaniu 500 plus w drodze decyzji administracyjnej. Podobnie, jak w przypadku wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł, urzędy będą wydawać informacje o przyznaniu świadczenia rodzinom.

Źródło: popularne.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close