Polska

PPK weszły w życie! Co to oznacza dla pracowników i pracodawców

Od poniedziałku, 1 lipca 2019 r. pierwsi pracownicy zaczną gromadzić oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Od dzisiaj do października do programu wchodzić będą przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, a przez najbliższe 1,5 roku dołączą do nich mniejsze podmioty. Ile można zyskać w PPK? Jak się wypisać z programu? Kto jest zwolniony z udziału w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Na specjalnym spotkaniu z mediami przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawili pierwszy etat zapisów PPK i korzyści z nimi związane. W poniedziałek 1 lipca pierwsze przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób zaczęły podlegać ustawie o PPK.

– Obowiązkiem rozpoczęcia tworzenia pracowniczych planów kapitałowych jest od dziś objętych ponad 4 tys. firm – poinformował Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W tych firmach zatrudnionych jest około 3 mln 200 tys. Polaków. Z kolej jak przypomniał prezes PFR Paweł Borys, pracodawcy w największych firmach, mają czas do 25 października. W tym terminie mija czas na podpisanie umów o zarządzanie PPK, a na ich prowadzenie 12 listopada.

1. Czy i kiedy przystąpię do PPK?
Proces wdrażania PPK podzielony jest na kilka etapów. O terminie przystąpienia przedsiębiorstwa do programu decyduje jego wielkość, określana liczbą pracowników (pod uwagę brany jest stan z końca ubiegłego roku).

Terminarz dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw jest następujący:
– od 1 lipca 2019 r. – powyżej 250 pracowników,
– od 1 stycznia 2020 r. – powyżej 50 pracowników,
– od 1 lipca 2020 r. – powyżej 20 pracowników,
– od1 stycznia 2021 r. – pozostałe przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora finansów publicznych.

PPK obejmą wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Uczestnictwo w PPK osób w przedziale wiekowym 55-69 lat uzależnione będzie od złożenia przez nich oświadczenia woli. Program nie obejmie osób samozatrudnionych, służb mundurowych, rolników oraz mikrofirm (zatrudniających do 10 osób), w których wszyscy pracownicy zdecydują się wypisać z PPK.

2. Jak dokładnie działają PPK?
Każdy uczestniczący w PPK pracownik będzie gromadził pieniądze na indywidualnym koncie, utworzonym w ramach programu. Te pieniądze będą następnie inwestowane przez oferenta PPK, z którym pracodawca podpisał umowę

Środki na koncie będą pochodziły z 3 źródeł:
– wpłaty własne pracownika w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto (odprowadzana z wynagrodzenia netto), które mogą być na życzenie pracownika powiększone o kolejne 2%,
– wpłaty pracodawcy w wysokości minimum 1,5 proc. wynagrodzenia brutto, które mogą być zwiększone o kolejne 2,5 proc.,
– wpłaty Skarbu Państwa – jednorazowo 250 zł w formie kwoty powitalnej i 240 zł raz w roku.

Przed podjęciem decyzji o pozostaniu w PPK warto postarać się o prognozę kwoty przyszłych oszczędności. Można to zrobić przy pomocy dostępnych w Internecie narzędzi, m.in. na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie przewidywaną kwotę oszczędności obliczyć można przy pomocy kalkulatora PPK. Wypłata środków po 60. roku życia zakłada możliwość przekazania pracownikowi do 25 proc. oszczędności jednorazowo i resztę w co najmniej 120 ratach przez minimum 10 lat.

3. Kto będzie zarządzać moimi pieniędzmi?
Wybór podmiotu, który będzie zarządzał oszczędnościami kadry, spoczywa na pracodawcy, który może skonsultować swoją decyzję ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Firmy uprawnione do oferowania PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i towarzystwa ubezpieczeń. Każda firma zainteresowana włączeniem do swoich produktów PPK, musi postarać się o wpis do odpowiedniej ewidencji. Obecnie wpisanych do niej jest 16 oferentów.

4. Czy mam obowiązek uczestniczenia w PPK?
Nie. Co prawda pracownicy zapisywani są do programu automatycznie, ale mogą w dowolnym momencie zrezygnować. Aby to zrobić, muszą złożyć deklarację u swojego pracodawcy, który przekaże tę informację do odpowiedniej instytucji finansowej.

5. Czy mogę wypłacić pieniądze przed emeryturą?
Środki gromadzone w PPK to prywatne oszczędności, które mają służyć celom emerytalnym. Podlegają dziedziczeniu i można nimi dysponować wedle uznania, a więc także wypłacić. Trzeba jedynie pamiętać, że pieniądze wycofane z PPK przed 60. rokiem życia zostaną pomniejszone o:
– podatek od zysków kapitałowych,
– 30 proc. wartości wpłat pochodzących od pracodawcy, ta część wpłat trafi na konto emerytalne uczestnika w ZUS-ie,
dopłaty Skarbu Państwa

Przed ukończeniem 45. lat można także całość środków wypłacić na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na budowę domu lub zakup mieszkania. W takiej sytuacji pieniądze trzeba będzie zwrócić do PPK (w ciągu maksymalnie 15 lat w nieoprocentowanych ratach). Poza tym do 25 proc. można wypłacić bez konieczności zwrotu w przypadku ciężkiej choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close