Polska

Państwowa Agencja Atomistyki zaprzecza informacjom o skażeniu promieniotwórczym w Polsce

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat rzekomego wystąpienia skażenia promieniotwórczego na terenie Polski, Państwowa Agencja Atomistyki stanowczo zaprzecza tego rodzaju informacjom” – podkreśliła Agencja w komunikacie.

Państwowa Agencja Atomistyki zaprzecza informacjom o skażeniu promieniotwórczym w Polsce

Państwowa Agencja Atomistyki zapewniła, że stale monitoruje sytuację radiacyjną oraz „pozostaje w kontakcie ze stroną ukraińską”. „W strefie wykluczenia i strefie bezwarunkowego wysiedlenia trwa dogaszenie tlącej się ściółki. Silne powiewy wiatru zwiększyły obszar objęty akcją, ale w dalszym ciągu nie ma zagrożenia dla kluczowych obiektów znajdujących się w strefie, tj. czarnobylskiej elektrowni jądrowej oraz miejsca przechowywania wypalonego paliwa jądrowego” – wskazała PAA.

Jak zaznaczono, sytuacja radiacyjna na terenie Polski „pozostaje w normie”. „Nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terenie kraju” – napisano. Agencja przywołała też komunikat Narodowego Centrum Badań Jądrowych w związku z rozpowszechnianymi w piątek, „nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym wykrytym lub spowodowanym na terenie Centrum”. „W instytucie nie występują i nie miały miejsca żadne zdarzenia nietypowe czy problemy techniczne, które mogłoby budzić niepokój” – zapewnił cytowany w komunikacie NCBJ dr Marek Pawłowski. Zaznaczył, że służby ochrony radiologicznej Centrum nie rejestrują „żadnych odczytów wskazujących na anomalie w poziomie promieniowania tła”.

Wyjaśnił, że właściwą instytucją do udzielania informacji o sytuacji radiacyjnej w Polsce i poza granicami jest Państwowa Agencja Atomistyki, „która nie donosi o żadnym zagrożeniu dla terenu naszego kraju”.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close