Polska

Opublikowano nowe rozporządzenie ws. obostrzeń

W Dzienniku Ustaw pojawiło się najnowsze rozporządzenie rządu, doprecyzowujące dotychczasowe przepisy związane z obostrzeniami i ograniczeniami, obowiązującymi w obecnym reżimie sanitarnym. W dokumencie pojawiła się niezwykle istotna data.

Nowe regulacje dotyczące obostrzeń

Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu wszystkich dotychczasowych restrykcji do 30 listopada 2021 roku. Te dotyczą zaś między innymi zakrywania ust i nosa, zachowywania odpowiedniej odległości, określonych limitów osobowych czy zasad odbywania kwarantanny.

Dodatkowo, do stosowania maseczek zostali również zobowiązane osoby przebywający na terenach szkół, placówek oświatowych, uczelni oraz instytutów badawczych, w przerwach między odbywającymi się zajęciami.

O rezygnacji z podobnego wymogu zdecydować może jedynie kierujący daną placówką (tym samym, w przypadku uczelni osobą decyzyjną jest jej rektor, regulacje w szkołach ustalać będą zaś ich dyrektorzy).

Najnowszy wymóg został uzasadniony ryzykiem wielu kontaktów, które w rezultacie mogłyby ułatwić transmisję wirusa. Podczas przerw uczniowie, studenci oraz inni uczestnicy zajęć edukacyjnych mają zaś kontakt z największą liczbą osób.

Zmianie nie uległy zaś zapisy o zakrywaniu nosa i ust w przedszkolach oraz placówkach, świadczących różne formy opieki nad dziećmi do ukończenia 3 roku życia.

Źródło: lelum.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close