Polska

Ogłoszono zmiany na cmentarzach

Nadchodzą ważne zmiany w prawie funeralnym. Już wkrótce papierowa dokumentacja funeralna na wielu obszarach zostanie zastąpiona elektroniczną. Mowa tutaj m.in. o elektronicznej karcie zgonu, rejestrze grobów i cmentarzy oraz miejsc spoczynków.

Rząd przygotował nowe przepisy ze względu na archaiczność, niejednoznaczność i brak spójności w dotychczasowym prawie funeralnym. Wszystko wskazuje na to, że era papierowej dokumentacji funeralnej zostanie zakończona na wielu obszarach.

Zmiany w prawie funeralnym

Pierwszą, istotną zmianą będzie zastąpienie papierowej karty zgonu elektroniczną wersją. Uzasadnienie projektu wskazuje, że takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie szybkości obiegu informacji o zgonach, ponieważ zniwelowana zostanie konieczność czekania na zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Projekt ustawy proponuje także stworzenie nowych rejestrów państwowych, tj. rejestr grobów i miejsc spoczynku. Gromadzone będą w nich dane zawarte w księgach cmentarnych. Prace nad projektem wykazały, że obecnie już nawet jedna czwarta czynnych cmentarzy korzysta z systemu teleinformatycznego.

Kolejny z rejestrów to rejestr cmentarzy i pozacmentarnych terenów spoczynku. Ma on zakładać gromadzenie informacji o właścicielach danych cmentarzy oraz lokalizacji. Pozwoliłoby to na przypisanie grobów do poszczególnych cmentarzy.

Co więcej, nowy projekt ustawy ma uregulować kwestie związane z pochówkiem osób zmarłych. Jedna z zasad zakłada wprowadzenie obowiązku pochowania zwłok, szczątków ludzkich lub popiołów ludzkich w grobie w trumnach albo urnach.

Pochówek powinien odbyć się na cmentarzu, a wyjątkiem od tej reguły będą budynki kultu religijnego, tereny do których przylegają, a także sytuacja, w której pochówek dotyczy osoby, która zasłużyła się dla Rzeczypospolitej Polskiej lub społeczeństwa.

Źródło: lelum.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close