Polska

Odbiorą ci 500 plus! Zobacz, kiedy stracisz pieniądze

Po zmianach w programie Rodzina 500 plus rząd szacuje, że nowe wypłaty otrzyma nawet 6,8 mln dzieci. Niestety, mimo zniesienia kryterium dochodowego świadczenie w każdej chwili może zostać wstrzymane. Zobacz, kiedy możesz stracić pieniądze z programu 500 plus całkowicie, a kiedy zamienione zostaną one na wsparcie rzeczowe.

500 plus po zmianach znosi kryterium dochodowe, co sprawia, że może trafić do większej ilości dzieci. Chociaż wnioski można składać dopiero od 1 lipca 2019 droga elektroniczną, to tylko w ciągu tygodnia złożono ich aż 1,71 mln. Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze z programu 500 plus nie są przyznawane na stałe. Przede wszystkim musimy pamiętać o ponownym złożeniu wniosku po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ten, aktualnie, został wydłużony i skończy się dopiero 31 maja 2021 roku.

Druga sprawa to wyjątkowe sytuacje, w których pieniądze z 500 plus mogą zostać częściowo lub całościowo zamienione na pomoc rzeczową, bądź nawet odebrane. Chociaż

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy może zamienić jego wypłatę pieniężną w całości lub w części na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp., ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług, tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.

Jeśli gmina posiada informację lub sygnały, że dana rodzina marnotrawi pieniądze wypłacane z programu Rodzina 500 plus lub wydaje je niezgodnie z przeznaczeniem, to może u takiej rodziny – w celu ustalenia faktów – przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Taki wywiad przeprowadza pracownik socjalny.

Uniemożliwienie, na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego, przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Jeśli informacje o marnotrawieniu 500 plus (lub wydatkowaniu niezgodnie z celem) potwierdzą się, właściwy organ gminy może w tej konkretnej i indywidualnej sprawie, określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny i ją zastosować.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close