Polska

Odbierają 500 plus

Osoby pobierające świadczenie 500 plus w Polsce i jego odpowiednik w Niemczech, czyli Kindergeld, muszą liczyć się ze stratą części funduszy. Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (BFH) zadecydował, że kwota Kindergeld ma być pomniejszone o sumę świadczenia 500 plus otrzymywanego w Polsce.

Odbierają 500 plus

Złe wieści dla osób, które korzystają ze świadczeń na dzieci w Polsce i w Niemczech jednocześnie. Jak donosi „Gazeta Pomorska”, monachijski Federalny Trybunał Finansowy (BFH) zadecydował, że polskie 500 plus i niemieckie Kindergeld to świadczenia tego samego rodzaju, a co za tym idzie, nie mogą być pobierane jednocześnie. Wiąże się to z konsekwencjami finansowymi dla świadczeniobiorców. Ci, którzy korzystają z obu świadczeń, otrzymają Kindergeld pomniejszone o wartość 500 plus, wypłacanego w Polsce.

500 plus to świadczenie, które przysługuje również w wypadku, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą. Jednakże, jeżeli rodzice/rodzic pracują za granicą, to świadczenia powinno (zasada pierwszeństwa) wypłacać państwo, w którym pracują. W wypadku, gdy rodzice pracują w różnych państwach, to pierwszeństwo w kwestii świadczeń ma kraj, w którym zamieszkują dzieci.

Niedawna decyzja Federalnego Trybunału Finansowego to dowód, iż świadczenia takie jak 500 plus i Kindergeld podlegają koordynacji. Rodzice nie będą więc otrzymywali „podwójnego” świadczenia, gdyż Kindergeld będzie pomniejszony o kwotę przelewaną w ramach 500 plus. Wysokość Kindergeld to kwota wypłacana na każde dziecko. Jej wysokość wynosi: 204 na pierwsze i drugie, 210 na trzecie i 235 na kolejne dzieci.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close