Polska

Obowiązkowa opłata wzrośnie. Od 1 stycznia nawet 264,60 zł

Obowiązkowa opłata niestety pójdzie w górę. Od 1 stycznia 2021 roku szykują się podwyżki. Wielu Polaków zapłaci nawet 264,60 zł w sakli roku. Jest też grupa, która została zwolniona z obowiązku uiszczenia abonamentu.

Opłata za RTV od 2021 roku zostanie podwyższona. Opłata radiofoniczna wyniesie dokładnie 81 zł za rok, jeśli zostanie uiszczona od razu. Polacy, którzy dysponują telewizorem, bądź radiem i telewizorem, muszą przygotować się z kolei na koszt rzędu 264,40 zł za rok przy założeniu, że opłatę uiścimy „z góry”.

Opłata za RTV od 2021 roku zostanie podwyższona

Opłata może zostać rozłożona na miesięczne raty, co będzie wiązało się z wydatkami w kwocie 14,60 zł za dwa miesiące, 21,60 zł za trzy miesiące, 42,80 zł za sześć miesięcy korzystania z jednego urządzenia oraz 47,50 zł za dwa miesiące, 70,60 zł za trzy miesiące, 139,70 zł za sześć miesięcy za korzystanie z teleodbiornika i radioodbiornika. Zapłacenie abonamentu z góry obliguje do 10-procentowej zniżki.

Z płatności nie zwalnia posiadanie sieci kablowej. Oznacza to, że niemal każdy Polak – nawet korzystający wyłącznie z telewizji kablowej lub satelitarnej, za którą i tak ponosi miesięczną opłatę – musi wybrać się do placówki pocztowej w celu uregulowania należności.

Poczta Polska zapowiedziała kontrole, które mogą skończyć się ukaraniem zapominalskich. Konsekwencje finansowe, będą naprawdę dotkliwe. Przewidziano grzywny w wysokości ponad 600 zł, czyli niemal trzykrotnie wyższe, niż roczna płatność abonamentu.

Jak wynika z przepisów, każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, zobowiązana jest do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od zakupu i regularnego opłacania abonamentu RTV.

– Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika – informowano na antenie stacji TVN.

Z najnowszych informacji wynika, że wielu Polaków jest zwolnionych z przykrego obowiązku. Do tego grona należą: osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, osoby z I grupą inwalidzką oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy.

Opłaty nie będą musiały uiszczać także: osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent i osoby bezrobotne.

Zwolnieni są również kombatanci, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny, a także osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close