Polska

Nikt nie chce być rolnikiem! Czy grozi nam głód

Badania nie są optymistyczne – młodzież nie chce wybierać zawodu farmera, choć jest on postrzegany lepiej niż kiedyś. jeśli tak dalej pójdzie grozi nam głód, bo nikt nie będzie produkował jedzenia…

Nikt nie chce być rolnikiem! Czy grozi nam głód

Czy rolnictwo to zawód bez przyszłości? Z jednej strony od kilku lat systematycznie rośnie prestiż rolników w społeczeństwie. Z drugiej – ani młodzież nie chce zająć się pracą na roli, ani nie chcą tego dla swoich dzieci rodzice. Zwłaszcza ci, którzy sami są rolnikami. Powstaje pytanie: kto nas będzie karmił za kilka, kilkanaście lat?

Prestiżowy, ale niechciany?

W 2015 roku z badania CBOS-u na temat prestiżu poszczególnych zawodów wynikało, że zawód rolnika awansował społecznie. Do zawodów zasługujących na szacunek zaliczyło go aż 69 proc. ankietowanych osób. Kolejne 26 proc. przyznało, że cieszy się u nich co najmniej średnim poważaniem. Tym samym rolnicy pod względem szacunku wyprzedzili takie zawody, jak księgowi, adwokaci, informatycy czy sędziowie. I uplasowali się w rankingu na 9. miejscu! Co ważne – w porównaniu z podobnym badaniem z 2008 roku wzrost deklaracji dużego szacunku dla rolników wyniósł aż 12 proc.

Skąd więc smutne wnioski wynikające z badania „Młode pokolenie w rolnictwie” 2019? Przeprowadzony przez Corteva Agriscience sondaż wskazuje, że Polska powinna podnieść prestiż zawodu rolnika po to, aby zapewnić krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. W tym badaniu zawód rolnika wybrało dla siebie… 0 proc. młodzieży. Nieco bardziej łaskawi dla rolnictwa byli rodzice – pracę na roli polecał swoim dzieciom 1 proc. z nich. Ale zawód rolnika wydał się w miarę atrakcyjny tylko tym, którzy farmerami nie są. Spośród czynnych rolników pałeczki swoim dzieciom nie przekazałby… nikt (0 proc.).

Badanie (międzynarodowe) wykonano przy wsparciu agencji analitycznej Proinsight Lab (w Polsce reprezentowanej przez Spotlight Research). Oparte zostało na odpowiedziach ponad 5800 respondentów z Ukrainy, Rosji, Polski, Węgier, Rumunii oraz Czech. W Polsce wzięło w nim udział 1016 mieszkańców miast i wsi z całego kraju. W grupie tej znalazła się młodzież w wieku 14–18 lat oraz rodzice nastolatków (303 rodziców, 713 nastolatków).

Kim jest rolnik, nie wie nikt

Celem badania Corteva Agriscience było nie tylko zbadanie stosunku młodego pokolenia do zawodów rolniczych i pracy na roli. Także opracowanie rekomendacji, w jaki sposób branża rolnicza mogłaby przyciągnąć młodych ludzi i wychować nowe pokolenia rolników. Pokazało, że niewłaściwe postrzeganie sektora rolniczego przez młodzież może stanowić przeszkodę w jego dalszym rozwoju. I że głównymi problemami są niski poziom wiedzy na temat branży rolniczej wśród zdecydowanej większości młodych osób i ich rodziców oraz brak świadomości dotyczącej pracy w rolnictwie.

Okazało się, że branża rolnicza nie jest znana zdecydowanej większości uczestników badania. Było to jednym z powodów, dla których nie wybierali oni rolnictwa jako kierunku przyszłej kariery (50 proc. młodzieży, 50 proc. rodziców). 42 proc. dzieci nie było w stanie wymienić żadnego zawodu rolniczego. A ponad połowa ankietowanych nastolatków (56 proc.) nie wyraziła żadnego zainteresowania rolnictwem.

Lubią… pieniądze

Chociaż w badaniu CBOS z 2015 r. badani stawiali rolnika ponad informatykiem, to z sondażu Corteva Agriscience wynika, że większość nastolatków preferuje właśnie zawody informatyczne (19 proc.). Ten sam kierunek rekomendują im również rodzice (27 proc.) Także ci wykonujący zawód rolnika lub pracujący w branży rolniczej.

Jeśli chodzi o motywację przy wyborze przyszłej pracy, to młodzi wolą branże, które lubią (68 proc.) lub które mogą zapewnić im dobre zarobki (52 proc.). Jako najważniejszą kwestię wyboru przyszłej kariery zawodowej wskazali odpowiednie wynagrodzenie (42 proc.) lub realizowanie własnych pomysłów (38 proc.).

A jednak szacun!

Mimo takich wyników badania nastolatki jednak nie uważają, że rolnictwo kompletnie nie daje możliwości zapewnienia dobrego dochodu. Jedynie 18 proc. z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że „pracując w rolnictwie, nie można zarobić dużo pieniędzy”. I chociaż poziom wiedzy na temat rolnictwa jest niski, młodzi ludzie oraz ich rodzice mają szacunek dla farmerów. Stwierdzenie: „pracując w rolnictwie, odgrywasz ważną rolę w wyżywieniu świata” otrzymało największe poparcie (86 proc. – nastolatki, 75 proc. – rodzice). Ponadto respondenci uważają, że rolnictwo jest branżą rozwijającą się w szybkim tempie (73 proc. – nastolatki, 67 proc. – rodzice).

Teleturniej „skojarzenia”

Świadomość postępu w rolnictwie pokrywa się z wnioskami z ubiegłorocznego raportu IMAS Agri „Z czym kojarzy się Polakom rolnik?”. W porównaniu z badaniem wykonanym w 2011 roku zmniejszył się odsetek opinii dotyczących niskiego wykształcenia, zacofania i biedy panujących w tym zawodzie – z 35% do 21%. Zauważalnie mniej jest także opinii o nadmiernym zapracowaniu rolników, co oznacza zmianę zdania na temat komfortu ich pracy. Pojawiło się także bardziej prestiżowe określenie: „producent żywności”.

Zdaniem Jerzego Plewy, dyrektora generalnego w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej i byłego wiceministra rolnictwa, obraz rolnictwa się zmienia, bo młodsi rolnicy są lepiej wykształceni, potrafią podejmować większe ryzyko i generalnie osiągają większe przychody.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close