Polska

Nie pracujesz przez koronawirusa? Zobacz, jak dostać pieniądze

Dla osób, które przez stan epidemii koronawirusa straciły pracę czy też po prostu dochód, ZUS zaczął wypłać pierwsze świadczenia, czyli postojowe. Zobacz, jak złożyć wniosek o pieniądze za brak wypłaty za epidemię COVID-19, kto może złożyć wniosek i ile wynosi świadczenie.

Nie pracujesz przez koronawirusa? Zobacz, jak dostać pieniądze

Osoby, które przez stan epidemii koronawirusa straciły dochód, od 15 kwietnia 2020 roku zaczęły otrzymywać świadczenia z ZUS. Jest to element tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rządu, gdy w Polsce zaczął szaleć SARS-CoV-2.

Postojowe otrzymamy gdy:

 • Jesteśmy związani umową cywilnoprawną (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Nasz przychód z tego tytułu uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ok. 16 tys. złotych;
 • Nie posiadamy prawa do ubezpieczeń społecznych;
 • Mieszkamy na terytorium Polski i posiadamy obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP;
 • Nie możemy wykonywać naszej umowy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności spowodowanej epidemią COVID-19.

UWAGA! To zleceniodawca bądź zamawiający wykonanie dzieła musi złożyć odpowiedni wniosek! Pracując na umowę o dzieło czy zlecenie to ty musisz poinformować osobę zlecającą ci wykonanie pracy, że chcesz ubiegać się o wsparcie z ZUS. Do zleceniodawcy lub zamawiającego musisz złożyć oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów. Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe można składać tak długo, jak będzie trwał stan epidemii oraz najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia tego stanu.
Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej, zleceniodawca lub zamawiający może wysłać wniosek drogą elektroniczną.

Jeśli suma przychodów ze wszystkich twoich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekracza 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak złożyć wniosek?

Osoby pracujące na umowę o dzieło, umowę zlecenie lub samozatrudnione odpowiedni wniosek składają do ZUS. Jak zaleca MRPiPS, najlepiej zrobić to elektronicznie, ale można też złożyć drogą tradycyjną na poczcie lub w placówce najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Ile pieniędzy dostaniemy?

2080 złotych netto dostaniemy gdy:

 • Rozpoczęliśmy działalność przed 1 lutego 2020 r., nie zawiesiliśmy działalności, a przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku o postojowe: był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu w poprzednim miesiącu;
 • Nie przekroczyliśmy kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego (obecnie 15 tys. 681 zł).
 • Rozpoczęliśmy działalność przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiliśmy ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskaliśmy w miesiącu przed złożeniem wniosku, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Nie mamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Konieczne jest bycie mieszkańcem Polski i obywatelem RP, ewentualnie posiadanie prawa czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.

1300 zł netto otrzymamy gdy:

 • Rozliczamy podatek kartą podatkową oraz jesteśmy zwolnieni z opłacania podatku VAT;
 • Nie mamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • Mieszkamy na terytorium Polski i jesteśmy obywatelem RP lub posiadamy prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close