Polska

Można już składać wnioski o 500 plus dla emerytów. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Na te pieniądze czeka ponad 850 tysięcy osób w całej Polsce, w tym najstarsi seniorzy, którzy mają głodowe emerytury i ledwo wiążą koniec z końcem. Co prawda świadczenie będzie wypłacane najwcześniej w październiku, ale już teraz można wnioskować o tak zwane 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie dostaną ci, którzy mają potwierdzające to orzeczenie lekarskie oraz niskie dochody. – To pomoc dla osób najbardziej zapomnianych i najbardziej potrzebujących – mówi minister rodziny pracy i polityki społecznej. – Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie systemowe, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej – podkreśla Barbara Borys-Szopa (65 l.). – To rewolucyjna zmiana, a ZUS jest do niej dobrze przygotowany – zapewnia pani minister i dodaje, że dzięki ciężkiej pracy urzędników i lekarzy orzeczników, cały proces przyznawania świadczeń będzie przebiegać bezproblemowo i bezpiecznie dla osób niepełnosprawnych, najstarszych i ich opiekunów.

– Jak dostać pieniądze ze świadczenia?
Niestety, dodatek nie jest wypłacany automatycznie. Należy wystąpić o niego z wnioskiem do odpowiedniego urzędu.

– Gdzie można składać wnioski?
W siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w innym organie, wypłacającym świadczenia emerytalno-rentowe ( np. KRUS).

– Kto może wystąpić o świadczenie?
Osoby, które ukończyły 18 lat i została u nich orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także seniorzy powyżej 75. roku życia, pobierający zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie może przekraczać 1600 zł miesięcznie.

– Co musi się znaleźć we wniosku
Orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jeśli emeryt już teraz posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i spełnia inne warunki, wystarczy, że złoży wniosek, a otrzyma świadczenie. Jeśli nie ma orzeczenia, zostanie skierowany na badanie przez lekarza orzecznika.

– Czy świadczenia będą zawsze wypłacane w jednakowej wysokości?
Nie. W tym przypadku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Tylko te osoby, których emerytura jest niższa lub równa 1100 zł brutto (935 zł na rękę) otrzymają nowe świadczenie w pełnej wysokości. Ci, którzy dostają więcej, muszą liczyć się z dodatkiem pomniejszonym o tę „nadwyżkę”. I tak dla przykładu emeryt o miesięcznych dochodach 1200 zł brutto, dostanie już tylko 400 zł.

– Kiedy wpłyną pieniądze?
W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy – czyli w październiku i listopadzie. ZUS będzie miał 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia. Będzie ono przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek i w którym zostały spełnione warunki wymagane do przyznania 500 plus.

– Czy ze świadczenia będzie ściągany podatek?
Nie. Świadczenie będzie nieopodatkowane, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji, na przykład komorniczych.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close