Polska

Masz 75 lat? Możesz dostać 500 zł

Ustawa zakładająca wypłatę 500 zł na osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych ma ekspresem przejść przez Sejm i zostać uchwalona jeszcze w tym tygodniu! Jak ustalił Fakt, zyskają na niej nie tylko niepełnosprawni a także emeryci, którzy ukończyli 75 lat! Warunkiem jest posiadanie niskich dochodów. Jeśli go spełnią, od jesieni też mogą dostawać co miesiąc dodatkowe 500 złotych!

Wypłaty 500 zł co miesiąc ponad rok temu domagały się protestujące w Sejmie dorosłe osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Rząd długo nie miał na to pieniędzy, ale się znalazły. Są jednak warunki skorzystania z tej pomocy: pieniądze trafią do tych osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, których miesięczny dochód nie przekracza 1100 zł brutto czyli 935 zł. na rękę. To oznacza, że uprawionych będzie około pół miliona osób.

Jak ustaliliśmy, wśród nich jest około 110 tysięcy emerytów 75+. Jeśli spełnią kryterium dochodowe także dostaną 500 zł miesięcznie. Kiedy ustawa wejdzie w życie, muszą złożyć wniosek o świadczenie i uzyskać orzeczenie o niesamodzielności. Ponieważ takie osoby z racji wieku już dostają dodatek pielęgnacyjny, uzyskanie takiego orzeczenia w ich przypadku będzie prostsze.

– To rodzaj wsparcia społecznego i działań politycznych, który powinien być wyjęty poza nawias sporu politycznego. Proszę, aby ten projekt był wsparty przez cały Sejm – apelował wczoraj do posłów premier Mateusz Morawiecki (51 l.).

Posłowie opozycji zgłosili swoje poprawki. Np. Kukiz’15 chce likwidacji progu dochodowego. Jednak, jak wynika z naszych informacji, projekt ma przejść bez zmian.

Komu należy się ten dodatek? Podpowiada prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska (61 l.).

Fakt: – Dlaczego wprowadzono kryterium dochodowe przy 500 zł dla niepełnosprawnych?

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska: – W przypadku większości tego typu specjalnych świadczeń, nie tylko w Polsce, ustala się próg dochodowy. Próg 1100 zł to pułap minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, więc wydaje się on być obiektywnym kryterium dochodowym. Ponadto jest on spójny z tym, który obowiązuje dla wprowadzonego od marca rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli tzw, matczynej emerytury -red.).

Kiedy pierwsze dodatki zostaną wypłacone?

– Cały proces legislacyjny ma się zakończyć tak, aby wnioski można było składać od 1 października br. Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. W praktyce ZUS dokona pierwszych wypłat w listopadzie i grudniu br. z wyrównaniem od października.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

– Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom pełnoletnim, które mieszkają w Polsce. Warunkiem otwierającym drogę do nowego świadczenia będzie posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenia takie wydawane są albo niezależnie, albo w powiązaniu z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, służby lub pracy w gospodarstwie rolnym. Uprawnienie do świadczenia będzie przysługiwało, jeśli suma świadczeń pobieranych przez zainteresowanego nie przekroczy wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która od marca 2019 r. wynosi 1100 zł. Chodzi o świadczenia inne niż jednorazowe, czyli nie mówimy tu ani o zasiłku pogrzebowym, ani jednorazowym odszkodowaniu.

Czyli jakie świadczenia dokładnie będą brane pod uwagę?

– Emerytury i renty z systemu powszechnego, emerytury kapitałowe, pomostowe, rolnicze, mundurowe, jak również renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki z pomocy społecznej, a także wprowadzone w marcu br. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Będą także wliczane do dochodu świadczenia emerytalno-rentowe otrzymywane z zagranicznych instytucji publicznych. Ale projekt nie przewiduje wliczania zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatków do świadczeń.

Co trzeba będzie zrobić, by dostać 500 zł dodatku?

– Prawo do świadczenia uzupełniającego będzie przysługiwało na wniosek. Będzie mógł je złożyć także przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik osoby ubiegającej się o świadczenie uzupełniające. Jeśli ktoś pobiera jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe, to wniosek trzeba złożyć w placówce instytucji, która przyznała to świadczenie. Jeśli ktoś złoży wniosek do niewłaściwego organu, nie powinien się martwić, ponieważ instytucje stosujące kodeks postępowania administracyjnego mają co do zasady obowiązek przekazać wniosek do właściwego organu, a następnie poinformować o tym zainteresowanego.

Zgodnie z projektem ustawy instytucja przyznająca świadczenie będzie miała 30 dni na wydanie decyzji.

A jeśli wnioskując o 500 plus dla niepełnosprawnych osoba nie będzie posiadać odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, zostanie skierowana na badanie?

– Co do zasady, oczywiście, zostanie skierowana na badanie. W przypadku ZUS badanie przeprowadzi lekarz orzecznik. Zwykle wydaje on orzeczenie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania, ale w wielu przypadkach może to wcale nie być konieczne. Wtedy, o ile dołączona do wniosku dokumentacja medyczna okaże się wystarczająca, lekarz orzecznik wyda orzeczenie bez badania. Pamiętajmy także, że jeżeli stan zdrowia wnioskodawcy nie pozwala na stawienie się w oddziale ZUS, badanie może zostać przeprowadzone w miejscu pobytu wnioskodawcy.

500 zł nowego świadczenia to kwota brutto czy netto?

– Będzie ono zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będzie od niego pobierana także składka na ubezpieczenie zdrowotne, ani nie będą dokonywane od niego żadne egzekucje i potrącenia. Więc kwota netto to również 500 zł. Świadczenie nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustalaniu prawa do niektórych innych świadczeń pieniężnych (np. dodatku mieszkaniowego-red.).

Czy osoby 75+ będą musiały składać wnioski o 500 zł?

– Tak, Wszystkie osoby, będą starać się o świadczenie uzupełniające, będą musiały złożyć wniosek. Z szacunków wynika, że uprawnionych do tego świadczenia będzie ok. 500 tys. osób. Wśród nich jest 120 tys. emerytów i rencistów z ZUS z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz 110 tys. osób w wieku 75+ pobierających dodatek pielęgnacyjny, które zapewne będą się starać o uzyskanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także 109 tys. emerytów i rencistów z KRUS.

1

Masz 75 lat? Możesz dostać 500 zł
Prezes ZUS tłumaczy komu przysługuje świadczenie

2

Masz 75 lat? Możesz dostać 500 zł
– Wszyscy w moim wieku powinni to dostać! Mam emeryturę nieco wyższą od minimalnej, ale w zasadzie na wszystkim muszę oszczędzać, by wystarczyło mi do pierwszego. Najwięcej kosztują leki. Zdarza się, że muszę pożyczać pieniądze. Taki dodatek powinien być wypłacony wszystkim starszym osobom! – mówi Faktowi Zofia Adamska (80 l.) z Kołobrzegu

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close