Polska

Kolejne ostrzeżenia! Tym razem zagrożona większość Polski

Mimo ostatnich ulew, susza nie odpuszcza. 19 lipca Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowa Służba Hydrogeologiczna wprowadziły stan zagrożenia hydrogeologicznego dla niemal całego kraju. Oznacza to, że poziom wód podziemnych wciąż dramatycznie opada, powodując wysychanie kolejnych studni oraz ujęć komunalnych.

Jak podaje Państwowa Służba Hydrogeologiczna, tzw. niżówka hydrogeologiczna wystąpi prawdopodobnie już w sierpniu. Zagrożenie dotyczy województw:

– wielkopolskiego,

– lubuskiego,

– opolskiego (część południowo-wschodnia),

– śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia),

– mazowieckiego (część północno-zachodnia),

– łódzkiego (część południowo-wschodnia),

– lubelskiego (część północna),

– zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia).

Z powodu nieustającej suszy, wciąż obniżają się położenia zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych. W praktyce będzie to oznaczało lokalne występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych. Problem nie dotyczy ujęć z głębszych poziomów wodonośnych.

Kolejne ostrzeżenia! Tym razem zagrożona większość Polski

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close