Polska

Kolejne 300 zł na dziecko! Rusza nabór wniosków

Dużo się teraz mówi o tzw. bonach turystycznych 500+, ale program jeszcze nie ruszył. Zanim to się stanie, warto złożyć wniosek o tzw. 300+, czyli pieniądze z programu Dobry Start. Nabór wniosków rusza już od rana 1 lipca. Tutaj znajdziecie wszystkie potrzebne informacje o programie Dobry Start (300+) oraz wyjaśnienie, jak złożyć wniosek o 300 zł z programu Dobry Start.

Kolejne 300 zł na dziecko! Rusza nabór wniosków

Komu przysługują pieniądze z programu 300+ Dobry Start?

Tzw. 300 plus to szkolna wyprawka dla dziecka, choć rodzic lub opiekun może wydać pieniądze na dowolny cel, który uzna za słuszny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Co trzeba zrobić, by otrzymać 300 zł z programu Dobry Start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na dziecko?

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ostateczny termin mija 30 listopada.

Jeśli chodzi o drogę tradycyjną, wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Czy jak złożę wniosek wcześniej, dostanę wcześniej pieniądze? Kiedy będzie wypłata?

Tak, złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Czy 300 zł z programu Dobry Start przysługuje na dzieci z przedszkola czy studentów?

Nie, świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close