Polska

Jakie będą polskie szkoły od września? MEN ogłasza zmiany w polityce oświatowej

Nacisk na przyrodę i matematykę oraz respektowanie norm społecznych to jedne z wielu zmian w roku szkolnym 2020/2021, jakich mogą się spodziewać uczniowie. Co roku minister edukacji narodowej ustala podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. Tak będzie wyglądać postpandemiczna szkolna rzeczywistość.

Jakie będą polskie szkoły od września? MEN ogłasza zmiany w polityce oświatowej

Nowa polityka oświatowa na rok szkolny 2020/2021

Jako pierwszy punkt w dokumencie „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021” minister Piontkowski ustalił — wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.

Ważny w tym wypadku okazuje się również rozwój samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Zmiany mają też nastąpić w kształceniu zawodowym, szczególnie osób dorosłych.

Oczekiwać się powinno, że dokument będzie odpowiadał na nową rzeczywistość szkolną — po pandemii koronawirusa. W związku z tym w dokumencie, jako istotne uwzględniono — wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Co oznacza „respektowanie norm społecznych?”

Poza tym wiele dzieci może w roku szkolnym 2020/2021 potrzebować wzmożonej opieki psychologicznej. Świadczy o tym, chociażby dwukrotny wzrost liczby zgłoszeń kierowanych do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Stąd jedną z podstaw jest zapewnienie wysokiej jakości wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Jednym z głównych punktów w polityce oświatowej na przyszły rok szkolny są również: „Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.” Mając w pamięci wiele słów, które ostatnio wzbudziły wśród obywateli gorącą dyskusję o ideologii, adopcji dzieci i instytucji małżeństwa, pojawia się pytanie, co dokładnie kryje się pod hasłem „respektowanie norm społecznych”.

Źródło: mamadu.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close