Polska

Czy 13. emerytury będą wypłacane co roku? Pytamy o to wprost

Czy trzynaste emerytury będą wypłacane co roku? Zapytaliśmy o to nową minister rodziny Bożenę Borys-Szopę, Ta zapewniła nas najpierw, że wypłata 500 zł na pierwsze dziecko jest doskonale przygotowana. I podała termin wypłat. A co odpowiedziała na pytanie o trzynaste emerytury?

Czy 13. emerytury będą wypłacane co roku? Pytamy o to wprost

Fakt: Czuje się już pani drugą matką 500+? To na pani barkach spoczywa teraz realizacja największego programu prorodzinnego rządu.

Minister rodziny Bożena Borys-Szopa:„Druga matka” to trochę za dużo powiedziane, sukces programu Rodzina 500+ to wielka zasługa mojej poprzedniczki na stanowisku ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, a prywatnie mojej dobrej koleżanki, Elżbiety Rafalskiej, oraz całego zastępu ludzi. Nie zapominajmy także, że pomysłodawcą programu, który zrewolucjonizował polską politykę rodzinną, był Jarosław Kaczyński.

To prawda, teraz ja będę odpowiadać za realizację tego sztandarowego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie mam obaw – za tym stoi cały sztab fachowców. Jako przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny brałam udział w pracach nad programem Rodzina 500+ i jestem przygotowana do wdrażania go w nowej odsłonie.

Pani minister, będą zakłócenia w wypłacie 500+? Pracownicy socjalni grozili strajkiem podczas rozpatrywania wniosków.

– Mówię to z pełnym zdecydowaniem – rodzice mogą być spokojni. Kilka dni temu wraz z całym kierownictwem resortu rozpoczęliśmy w regionach cykl spotkań podsumowujących stan przygotowań samorządów do realizacji program Rodzina 500+ w nowej odsłonie. Nie ma żadnych powodów do obaw, samorządy mają wypracowane mechanizmy działania. Wnioski będą przyjmowane sprawnie, a pieniądze wypłacane możliwie szybko.

Teraz pytanie, jakie rodzice często nam zadają: co zrobić, by szybko dostać pieniądze z 500+.

– Przede wszystkim nie należy zwlekać ze składaniem wniosków. Za pośrednictwem internetu można je składać już od 1 lipca, do czego gorąco zachęcam. Jest to rozwiązanie nie tylko szybkie i wygodne, ale też dające szansę na otrzymanie świadczenia już w tym samym miesiącu. Im później złożymy wniosek, tym później pieniądze trafią na konto.

Ważne jest natomiast, by pamiętać, że tylko złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek w październiku, nie będzie mógł liczyć na takie wyrównanie, a świadczenie zostanie przyznane od października. Dlatego naprawdę nie warto zwlekać.

Chciałabym też obalić teorię niektórych osób i środowisk, że chcemy wypłacać pieniądze tuż przed wyborami. To nieprawda. Zasady dotyczące terminów wypłat są takie same, jak w poprzednich latach. Trzymiesięczny termin na rozpatrzenie wniosku to czas maksymalny, a nam zależy na tym, by pieniądze trafiały do rodzin jak najwcześniej, dlatego też zachęcamy do składania wniosków od razu.

Czy są jakieś nowe mechanizmy, które sprawią, że dzieci rodziców pracujących za granicą także wreszcie dostaną 500+? Są rodziny, które czekają latami!

– Rzeczywiście, procedura trwa dłużej niż w przypadku obojga rodziców zamieszkujących w Polsce, ale chodzi o wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państw.

Zadanie to od początku programu realizowane było przez marszałków województw. Realizacja była zła na koniec 2017 r, łącznie ponad 220 tys. spraw (w tym blisko 116 tys. spraw w świadczeniach wychowawczych) było nie rozstrzygniętych i dlatego przenieśliśmy to zadanie do wojewodów. Od tego czasu udało nam się wiele poprawić, zmniejszyliśmy zaległości do 20 tys. spraw w świadczeniach wychowawczych. Wojewodowie ciężko pracują, aby sprawy z zakresu koordynacji 500+ były załatwiane na bieżąco.

Kiedy jesteśmy przy wypłacie 500+, kiedy swoje wypłaty dostaną osoby niepełnosprawne?

– Trwają intensywne prace nad projektem ustawy, wkrótce będzie gotowy. Szczegóły będziemy prezentować później, gdy będzie gotowa ostateczna wersja projektu.

Porozmawiajmy o kolejnym rządowym programie. 300+ czyli wyprawka szkolna miało być gwarantowane ustawą. Ale projekt nie został jeszcze uchwalony. Skąd mamy pewność, że za rok nie zniknie?

– Świadczenie „Dobry start” nie jest zagrożone, będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach. Już od 1 lipca, tak jak przy programie Rodzina 500+, rodzice będą składali wnioski o to świadczenie. Wsparcie rodzin, również związane z rozpoczęciem roku szkolnego, jest i będzie dla nas priorytetem.

Sama łączy pani pracę w resorcie z emeryturą. Zapewne zna ani problemy polskich emerytów od podszewki. Co dla nich szykuje w przyszłym roku rząd? Będą trzynastki?

– Poszanowanie i ochrona godności osób starszych to podstawa polityki senioralnej naszego rządu i resortu, którym kieruję. Dzięki takim programom jak Senior+, Opieka 75+, Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Osób Starszych, Mama 4+, obniżenie wieku emerytalnego czy podnoszenie minimalnej emerytury, aktywizujemy osoby starsze, otaczamy je opieką, staramy się zapewniać im godne warunki życia. To bardzo ważne.

W tym roku rozszerzona została dostępność Karty Dużej Rodziny o osoby, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie w jakim są dzisiaj wieku. W efekcie prawo do wielu zniżek przysługuje wielu osobom starszym.

Plany na przyszły rok to przede wszystkim jeszcze więcej placówek Senior+, miejsc opieki nad osobami starszymi, programów aktywizujących, wyższe świadczenia rentowo-emerytalne. To także wspomniana przez panią Emerytura+– chcemy, by było to rozwiązanie stałe, a nie jednorazowe. Dobrze wiemy, że te pieniądze są bardzo oczekiwane przez seniorów.

Jak pani zdaniem powinna wyglądać sprawiedliwa waloryzacja emerytur?

– W tym roku zaproponowaliśmy waloryzację kwotowo-procentową i uważam to za dobre rozwiązanie. W tym roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostały odpowiednio do 1100 oraz 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Warto tutaj pamiętać o kilkuzłotowych, rażąco niskich waloryzacjach za poprzednich rządów.

Przed panią prawie pół roku kierowania resortem rodziny i pracy. Jakie cele chce pani osiągnąć w tym czasie?

– Przede wszystkim kontynuacja prac, które zostały rozpoczęte, czyli m.in. sprawna realizacja programu Rodzina 500+ w nowej odsłonie, wyprawka szkolna, wyższa płaca minimalna oraz doprowadzenie do wejścia w życie programu, który możemy nazwać roboczo 500+ dla osób niepełnosprawnych. To ogromne wyzwanie, któremu zobowiązaliśmy się sprostać jako rząd, a także ja osobiście jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Źródło: Justyna Węcek – fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close