Polska

Anna Sobecka: duchowni powinni podlegać takiej ochronie jak funkcjonariusze publiczni

Posłanka PiS Anna Sobecka zwróciła się do Zbigniewa Ziobry w liście otwartym, prosząc o zmiany w kodeksie karnym. Jej zdaniem, duchowni powinni podlegać takiej ochronie jak funkcjonariusze publiczni ze względu na „narastający problem agresji i spiralę nienawiści wobec tych osób”.

Anna Sobecka: duchowni powinni podlegać takiej ochronie jak funkcjonariusze publiczniAnna Sobecka: duchowni powinni podlegać takiej ochronie jak funkcjonariusze publiczni

List otwarty Anna Sobecka opublikowała na swojej stronie internetowej.

„Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują wręcz, otoczyć ochroną prawną kapłanów i inne osoby duchowne, które w związku ze swoją przynależnością wyznaniową i prowadzoną w jej ramach działalnością publiczną stają się celami bestialskich ataków” – czytamy w liście. Jako przykłady podaje m.in. atak na księdza w Turku, atak na księdza we Wrocławiu czy ostatni atak na księdza w Szczecinie.

Sobecka: Chodzi o „uzupełnienie luki prawnej”

Posłanka twierdzi, że sytuacje te wymuszają uzupełnienie luki prawnej, jaka istnieje w kodeksie karnym. Według niej należy do art. 233 dodać kolejny paragraf. Miałby on brzmieć:

Ochronie prawnej określonej w § 1 i 2 podlegają kapłani i inne osoby duchowne reprezentujące kościoły i związki wyznaniowe ujęte w rejestrze o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz.1965 z pozn.zm.) jak też działające na podstawie innych ustaw.

„Jestem przekonana że dzięki tym zmianom narastający problem agresji oraz spirala nienawiści wobec tych osób ulegną zmniejszeniu” – zaznaczyła Anna Sobecka.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close