Polska

500 plus NA CZAS EPIDEMII! Komu przysługuje świadczenie?

Wnioski o nowe 500 plus składać można już od 10 kwietnia 2020 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej poinformowało, że wypłaty świadczenia mają zrekompensować koszty opieki w warunkach domowych i wypłacane będą przez 3 miesiące. Zobacz, komu przysługuje nowe 500 plus i jak je dostać.

Od 10 kwietnia 2020 roku wprowadzone zostaje nowe 500 plus, czyli program, z którego mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Nowe 500 plus to wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. By otrzymać świadczenie musi być spełniony warunek braku możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez co najmniej pięć dni w miesiącu. Podobnie jak zwykłe 500 plus, ten program też nie podlega kryterium dochodowemu oraz nie podlega opodatkowaniu.

Ważne! Osoby podbierające dodatkowy zasiłek opiekuńczy z pakietu antykryzysowego nie mogą ubiegać się o nowe 500 plus. Świadczenie przysługuje osobom mającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opiekunom osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.

Wnioski o nowe 500 plus należy wypełnić, wskazując w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close