Polska

14. emerytura może nie dotrzeć do 500 tys. seniorów. Sejmowa komisja opowiedziała się przeciw poprawkom Senatu

Wciąż nie wiadomo, czy 14. emerytura dotrze do pół miliona seniorów. Zgodnie z poprawkami Senatu, czternastki miały zostać przyznane w pełnej wysokości wszystkim emerytom i rencistom – bez względu na wielkość pobieranych przez nich świadczeń. Jednak Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny sprzeciwiła się tym zmianom.

W tym roku do seniorów ma trafić 14. emerytura. Świadczenia mają być wypłacane w listopadzie, a ich wysokość ma równać się minimalnej emeryturze (prawdopodobnie około 1250,88 złotych brutto). W Senacie padła propozycja poprawki ustawy, zgodnie z którą czternastki otrzymaliby wszyscy emeryci i renciści bez względu na wysokość ich świadczeń.

Z prognozy rządowej wynika, że 14. emerytura zostanie wypłacona 9,1 mln osób. Jednak nie wszyscy dostaną świadczenia tej samej wysokości, ponieważ ustawa przewiduje próg dochodowy – 2900 zł brutto. To oznacza, że czternastek nie otrzyma około pół miliona seniorów.

Co z 14. emeryturą dla 500 tysięcy seniorów?

Senat zaproponował poprawki do ustawy, by 14. emerytura trafiła również do pół miliona emerytów, którzy przekraczają próg dochodowy i otrzymują najwyższe emerytury (około 4200 złotych).

Zgodnie z ustawą w przypadku seniorów pobierających wyższe świadczenia czternastki będą pomniejszane według zasady złotówka za złotówkę. Oznacza to, że 1,2 miliona emerytów będzie miało zmniejszane kwoty.

Natomiast około 500 tys. emerytów nie otrzyma 14. emerytury w ogóle. Senat natomiast stwierdził, że takie różnicowanie w świadczeniach dla seniorów nie ma uzasadnienia. Dlatego senatorzy w piątek 19 lutego przedstawili poprawki do projektu.

– Ich sytuacja życiowa jest podobna, generalnie są to emeryci lub renciści, osoby nieczynne zawodowo ze względu na wiek i stan zdrowia oraz przyczyny, które spowodowały konieczność bycia poza rynkiem pracy, ustawa zaś w brzmieniu przyjętym przez Sejm, przyznając jednorazowe świadczenie pieniężne, stwarza wśród uprawnionych dalsze podziały, które nie są uzasadnione – czytamy w stanowisku Senatu.

Poprawki senatorów dotyczące 14. emerytury zostały z negatywną opinią

We wtorek 23 lutego poprawki dotyczące 14. emerytury, które zostały przedstawione przez senatorów, spotkały się z negatywną opinią posłów z sejmowej komisji polityki społecznej. Komisja wystąpiła też przeciwko dwóm innym poprawkom.

Senat chciał, by czternastki finansowane były z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, który został stworzony w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością. Komisja nie przychyliła się do tego wniosku.

– Mamy zapewnione środki z budżetu państwa zasilające Fundusz Solidarnościowy, czyli nie odbywa się to kosztem żadnych innych działań, które są w Funduszu Solidarnościowym – te działania dotyczące osób niesamodzielnych, osób niepełnosprawnych, będą kontynuowane. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia. W tegorocznym Funduszu Solidarnościowym nie zaciągamy żadnej pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej – słowa wiceministra Stanisława Szweda cytuje portal „Interia.pl”.

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal rząd przeznaczy około 11,4 mld złotych na wypłatę 14. emerytury. Większość seniorów dodatkowe świadczenia dostanie w listopadzie. Będą też wyjątkowe przypadki, w których pieniądze będą wypłacane w grudniu oraz styczniu.

W kwietniu natomiast seniorów czeka wypłata trzynastych emerytur. Te dodatkowe świadczenia przysługują wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranych środków.

W innym z naszych artykułów pisaliśmy również o poważnych zmianach dotyczących zwolnień L4.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close