Wiadomości

Grzechy, których Kościół nie wybacza. Nie otrzymasz za nie rozgrzeszenia

Grzechy, których Kościół nie wybacza popełnia ogromna część społeczeństwa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że sposób, w jaki wiedzie swoje życie jest wręcz usłany grzechami. Na szczęście istnieją sposoby, aby się od nich uwolnić.

Czas pokuty i pojednania

Wielkanoc to czas, który sprzyja nawróceniu. Wiele osób pod wpływem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, podejmuje decyzję o rozpoczęciu przemiany własnego serca. Ludzie zanim przystąpią do świątecznych spotkań rodzinnych, tłumnie przychodzą do konfesjonałów, aby prosić o odpuszczenie grzechów. Niestety nie wszyscy go dostąpią i to wcale nie ze względu na trwającą epidemię. Okazuje się bowiem, że istnieją przewinienia, których ksiądz nie ma prawa przebaczyć. Tak zwane grzechy śmiertelne są uznawane w świecie teologicznym za „występki przeciwko bożym prawom”. Oznacza to, że człowiek, który popełnił grzech ciężki, nie może przystąpić do komunii świętej. Powinien możliwie jak najszybciej udać się do spowiedzi, a następnie przejść proces pokuty i pojednania. W przeciwnym razie, w przypadku śmierci jego dusza może trafić do czyśćca lub nawet do piekła.

Warto przypomnieć, że podstawowym drogowskazem, który pomaga chrześcijanom odnaleźć się w świecie duchowym jest dekalog, czyli 10 przykazań podyktowanych Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Na podstawie dekalogu grzechy zostały podzielone na lekkie, czyli powszechne oraz ciężkie, czyli śmiertelne.

Grzechy, których Kościół nie wybacza. Nie otrzymasz za nie rozgrzeszenia

Grzechy, których Kościół nie wybacza

Na dobrą sprawę nie ma grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie przebaczyć. Nawet najcięższe przewinienia mogą zostać odpuszczone, pod warunkiem, że grzesznik zobowiązuje się ich zaprzestać i odpokutować za swoje winy. Niemniej jednak, w sytuacjach gdy do konfesjonałów przychodzą np. homoseksualiści, którzy wciąż żyją ze sobą w związku i nie zamierzają tego zakończyć ani podjąć leczenia, ksiądz nie może udzielić im rozgrzeszenia. Może za to pobłogosławić grzeszników i zachęcić ich do zmiany postępowania. Podobnie jest w wielu innych przypadkach i dlatego nie należy mieć żalu do duchownego za to, że nie odpuścił danego grzechu, lecz pracować nad sposobem wyeliminowania go ze swojego życia, najlepiej na stałe.

#1 Apostazja

Apostazja, czyli porzucenie wiary bądź zmiana wyznania to grzech, którego ciężko jest się wyzbyć. Aby to zrobić konieczna jest interwencja ze strony biskupa oraz odpowiednia pokuta.

Grzechy, których Kościół nie wybacza. Nie otrzymasz za nie rozgrzeszenia

#2 Konkubinat

Mieszkanie w jednym domu przez parę ludzi, którzy nie są małżeństwem to grzech ciężki. Osoby, które w czasie spowiedzi wyjawią ten grzech, nie mogą uzyskać rozgrzeszenia, aż do momentu, w którym zamieszkają osobno lub wezmą ślub kościelny.

Grzechy, których Kościół nie wybacza. Nie otrzymasz za nie rozgrzeszenia

#3 Aborcja

Aborcja znajduje się wśród grzechów najcięższych, jednak kościół katolicki rozgranicza motywy przerwania ciąży. W przypadku kobiet, które usunęły ciążę z powodów zdrowotnych lub innych przesłanek medycznych można liczyć na szybsze rozgrzeszenie niż w przypadku osób, które dokonały aborcji np. ze względów ekonomicznych.

Grzechy, których Kościół nie wybacza. Nie otrzymasz za nie rozgrzeszenia

#4 Świętokradztwo

Niszczenie miejsc kultu, znieważanie wizerunku świętych bądź najświętszego sakramentu wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla duszy. Brak szacunku dla hostii oraz jej fizyczne zniszczenie jest grzechem tak ciężkim, że w celu uzyskania rozgrzeszenia konieczna jest ingerencja samego Watykanu.

Grzechy, których Kościół nie wybacza. Nie otrzymasz za nie rozgrzeszenia

Grzechy wołające o pomstę od nieba

Wyróżnia się cztery grzechy, które są klasyfikowane jako najgorsze uczynki, jakich może się dopuścić człowiek. Należą do nich:

  • umyślne zabójstwo
  • grzech sodomski, czyli perwersyjne zachowania seksualne, w tym homoseksualne
  • uciskanie ubogich, wdów i sierot
  • zatrzymywanie zapłaty robotnikom (pracownikom).

Źródło: popularne.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close